រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបងសូមជម្រាបជូនដំណឹងអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩នៅថ្ងៃទី ២៦ ខែសីហាឆ្នាំ ២០២១ បានរកឃើញ ចំនួន ៥៧ នាក់និងករណីព្យាបាល សះស្បើយចំនួន ៨៤ នាក់

25

បាត់ដំបង៖ រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបងសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ និងសាធារណជនទាំងអស់អោយបានជ្រាបថា: នៅថ្ងៃទី ២៦ ខែសីហាឆ្នាំ ២០២១ បានរកឃើញអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ៥៧ នាក់ជាអ្នកពាក់ព័ន្ធជាមួយព្រឹត្តិការណ៍ 20 កុម្ភៈចំនួន ៥២ នាក់ជាពលករមកពីប្រទេសថៃចំនួន ០៥ នាក់ករណីព្យាបាល សះស្បើយចំនួន ៨៤ នាក់ដែលមានរាយនាមដូចខាងក្រោម:

ដោយ៖សាលី

ចំណែក