លោក​ពូ​ម្នាក់​ ទឹក​ចិត្ត​ប្រពៃ…! ​សុំ​ទិញ​សត្វ​ឆ្កែ​ប្រលែង​​ ឲ្យ​​រួចផុត​ពី​ក្តី​មរណៈ ​ពី​បុរស​ម្នាក់​ ក្នុង​តម្លៃ​៣៥០​ដុល្លារ (Video)

260

ភ្នំពេញ ៖ ​​យោង​តាម​វីដេអូ​ក្នុង​បណ្ដាញ​សង្គម​.លោកពូម្នាក់ មាន​ទឹក​ចិត្ត​ប្រពៃ…! ​​បាន​សុំ​ទិញ​សត្វ​ឆ្កែ ​ពី​បុរស​ម្នាក់ ​​ជា​អ្នក​មាន​លក់​ឆ្នាំង​ ថែមទាំង​មាន​លក់​ឆ្កែ​ ជា​មួយ​ផងនោះ​ ក្នុង​តម្លៃ៣៥០ដុល្លារ ​ពេល​ប្រលែង​អស់​ ថែម​ឲ្យ​៥០ដុល្លារទៀត​។ ទឹកចិត្តល្អប្រពៃនេះលោកពូ​ ដើម្បី​ជួយ​ជីវិត​សត្វឆ្កែ ​ឲ្យ​​រួចផុត​ពី​ក្តី​មរណៈ ​ធ្វើ​ឲ្យ​មាន​ការ​កោត​សរសើរ​ពី​អ្នក​លេង​បណ្ដាញ​សង្គម និង​ Share តៗគ្នា​ជា​ច្រើន​ផងដែរ​ ។

សូម​ទស្សនា វីដេអូ ខាងក្រោម ៖

លោក​ពូ​ម្នាក់​ ទឹក​ចិត្ត​ប្រពៃ…! ​សុំ​ទិញ​សត្វ​ឆ្កែ​ប្រលែង​​ ឲ្យ​​រួចផុត​ពី​ក្តី​មរណៈ

ភ្នំពេញ ៖ ​​យោង​តាម​វីដេអូ​ក្នុង​បណ្ដាញ​សង្គម​.លោកពូម្នាក់ មាន​ទឹក​ចិត្ត​ប្រពៃ…! ​​បាន​សុំ​ទិញ​សត្វ​ឆ្កែ ​ពី​បុរស​ម្នាក់ ​​ជា​អ្នក​មាន​លក់​ឆ្នាំង​ ថែមទាំង​មាន​លក់​ឆ្កែ​ ជា​មួយ​ផងនោះ​ ក្នុង​តម្លៃ៣៥០ដុល្លារ ​ពេល​ប្រលែង​អស់​ ថែម​ឲ្យ​៥០ដុល្លារទៀត​។ ទឹកចិត្តល្អប្រពៃនេះលោកពូ​ ដើម្បី​ជួយ​ជីវិត​សត្វឆ្កែ ​ឲ្យ​​រួចផុត​ពី​ក្តី​មរណៈ ​ធ្វើ​ឲ្យ​មាន​ការ​កោត​សរសើរ​ពី​អ្នក​លេង​បណ្ដាញ​សង្គម និង​ Share តៗគ្នា​ជា​ច្រើន​ផងដែរ​ ។ សូម​ទស្សនា វីដេអូ ខាងក្រោម ៖

Posted by សារព័ត៌មាន ខ្មែរពិត on Wednesday, September 18, 2019
ចំណែក