ផ្ដាសាយ​ញាំខ្ញី ​ដំបៅ​ក្រពះ​ ញាំ​ស្ពៃក្ដោប ​ខ្សោយ​ភ្នែក​ញាំ​ការ៉ុត​ ​ចុះ​ជំងឺ​ដទៃ​ញាំអី…? ​ចង់​ដឹង​ច្បាស់​ពី​បន្លែ​​ញាំ​​ជំនួយ​ដល់​សុខភាព​សូមទស្សនា«វីដេអូ»

742

ផ្ដាសាយ​ញាំខ្ញី ​ដំបៅ​ក្រពះ​ ញាំ​ស្ពៃក្ដោប ​ខ្សោយ​ភ្នែក​ញាំ​ការ៉ុត​ ​ចុះ​ជំងឺ​ដទៃ​ញាំអី…? ​ចង់​ដឹង​ច្បាស់​ពី​បន្លែ​​ញាំ​​ជំនួយ​ដល់​សុខភាព​សូមទស្សនា«វីដេអូ»

រីករាយទស្សនា កម្មវិធី ពិភពរីករាយ ០៥ ០៩ ២០១៨

រីករាយទស្សនា កម្មវិធី ពិភពរីករាយ

Posted by BAYON Television on Wednesday, 5 September 2018

ចំណែក