សាលាដំបូងខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ចេញដីកាកោះ ចំពោះឈ្មោះ លី សាយឃាង ឱ្យចូលមកកាន់ សាលាដំបូងខេត្តបន្ទាយមានជ័យ នៅថ្ងៃទី២៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ វេលាម៉ោង ០៩ និង០០ព្រឹក ក្នុងសំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ២២៩ ចុះថ្ងៃទី៣០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១

11

ចំណែក